יפוי כח מתמשך

חלק מתפקידנו הוא לתת הגנה ללקוח ולמשפחתו גם במצבים הפחות טובים שהחיים מזמנים לנו, אחד מהמקרים האלה הינו כאשר אדם מגיע למצב בו הוא אינו כשיר ואינו יכול לקבל החלטות בעצמו.

חלק קריטי מהגנה על עתידך ועל עתיד משפחתך הינו הכנת יפוי כח מתמשך מבעוד מועד.

מהו ייפוי כח מתמשך?

ייפוי כח מתמשך הינו מסמך משפטי המאפשר לך לתכנן את עתידך בשלב בו הינך בעל יכולת ומסוגלות לקבל החלטות. ייפוי זה כולל בתוכו את אפשרותך לבחור כיצד יראו חייך בעתיד, במקרה בו יתקיים מצב שבו לא תהיה מסוגל לקבל החלטות או לנהל את ענייניך ולמנות כבר היום מיופי כח עתידיים אשר יפעלו בשמך ועבורך בעניינים הרפואיים, הפיננסיים , ובתחום האישי בהתאם לרצונך

הרעיון המרכזי ביפוי הכח המתמשך; לשמור על כבודך ומימוש רצונותיך בשעה שלא תוכל עוד להביע אותם.

ייפוי כח מתמשך הינו אינו כלי המיועד לקשישים בלבד  אשר חוששים ליום בו לא יהיו עוד בקו הבריאות והצלילות על מנת לקבל החלטות בענייניהם. כיום יותר ויותר אנשים בוגרים בגילאים שונים בעלי משפחות ,ואף בוגרים צעירים , מבינים כי הדרך להגן על עצמם ועל משפחותיהם במקרה שהחיים יפתיעו אותם , הינה להקדים תרופה למכה על ידי נתינת הדעת לסיטואציות שונות העלולות להתרחש ולתת הנחיות לאופן הטיפול בהם על ידי מי שבחרו מראש לסמוך עליו באמצעות יפוי הכח הנ”ל

ייפוי  כח מתמשך נותן מענה גם לעניין קופות הגמל וקרנות ההשתלמות, שכן , ממנה שערך מבעוד מועד יפוי כח מתמשך ונתן דעתו גם למכשירים הפיננסיים, מאפשר למיופה הכח לבצע פעולות בקופות וקרנות אלו במקרה  שמתקיים הצורך בשימוש בהן. לדוגמא ; שימוש בקרן ההשתלמות לצורך מימון מטפל סיעודי לממנה או לצורך התאמת הבית לצרכיו החדשים של הממנה וכיוצ”ב

כיצד עורכים יפוי כח מתמשך?

בכדי לערוך יפוי כח מתמשך, יש לפנות לעורך דין שעבר הכשרה מתאימה והוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי לערוך ייפויי כח מתמשכים תפקיד עורך הדין הוא לסייע לפונה לברר את הצורך שלו ביפוי הכח המתמשך ולהסביר לו את המשמעות במינוי מיופה הכח. עורך הדין יסביר לפונה מהן חובותיו וסמכויותיו של מיופה הכח, מהם העניינים שניתן לכלול בייפוי הכח המתמשך, האפשרות למינוי יותר ממיופה כח אחד וכן האפשרויות לכלול גורמים נוספים לפקח על פעולותיו של מיופה הכח.

אנו בסוכנות רואים חשיבות גדולה לתהליך זה כחלק מאמנותינו בשמירה על הלקוח, כבודו ועל משפחתו.

אנו עובדים בתחום זה עם אחד ממשרדי עורכי הדין שזהו תחום עיסוקם והתמחותם וקיבלו את הסמכת האפוטרופוס לעריכת הסכמים אלו.

ללקוחות הסוכנות יש מחירים מיוחדים לעריכת הסכם משפטי זה.

אנחנו פה בשבילך, לעזור לך, ללמד אותך להיות לצידך כדי שתוכל לדאוג לעצמך ולעתידך

שיתופי הפעולה שלנו

אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם החברות המובילות בענף

טסים לחו"ל?

אנחנו פה בשבילכם