כניסה למעסיקים

לנחיותך מצ”ב טפסים רלוונטיים לעדכון בגין עובדיך , מאחר והמידע בגין העובדים הוא מידע חסוי וחשוב לנו שהמידע אכן יישאר כך

לצורך הגנת פרטיותך ופרטיות העובדים שלך.

יש לפנות למשרד במייל : office@wi-ins.co.il  או לרפרנט האישי שמטפל בך בסוכנות לצורך קבלת סיסמא למעסיק.

שיתופי הפעולה שלנו

אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם החברות המובילות בענף

טסים לחו"ל?

אנחנו פה בשבילכם